You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 24.01.2019

Статутний капітал – це початковий капітал у грошовому вимірі, який утворюється за рахунок матеріальних внесків засновників чи виторгу від продажу акцій при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, передбачених установчими документами або законодавством.

Правове регулювання:

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 р. (Далі – Закон).

Які є способи збільшення статутного капіталу?

Закон передбачає два способи збільшення статутного капіталу:

  • за рахунок нерозподіленого прибутку товариства;
  • за рахунок додаткових вкладів (учасники можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів).

Які обмеження встановлені чинним законодавством України щодо збільшення статутного капіталу?

Чинне законодавство України містить наступні обмеження щодо збільшення статутного капіталу:

  • збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення усіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі;
  • збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Чи призведе збільшення розміру статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку до зміни співвідношення часток учасників?

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюється.

Чи мають учасники ТОВ переважне право на здійснення додаткових вкладів?

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників щодо залучення додаткових вкладів.

Чи можна статутом ТОВ або одностайним рішенням загальних зборів учасників скасувати переважне право учасників на здійснення додаткових вкладів?

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися:

  • інші строки для внесення додаткових вкладів;
  • можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі;
  • право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

Також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

Який строк реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу?

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Протягом якого строку треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади якщо сплив строк для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають переважне право?

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників щодо залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Яким чином відбувається збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників?

На загальних зборах учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначається загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

  1.    затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
  2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким укладено договір, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.