You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 29.04.2020

Правове регулювання:

1. Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” № 771/97-ВР від 23.12.1997;
2. Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” № 2042-VIII від 18.05.2017 (далі – “Закон № 2042”);
3. Наказ Мінагрополітики України “Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP) № 590 від 01.10.2012.

НАССР (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Вона гарантує безпечність продукції на повному шляху харчового ланцюжка та надає змогу виявити усі критичні точки, які можуть вплинути на безпечність кінцевого продукту, усунути шкідливі фактори та контролювати повний процес виробництва.

20.09.2016 набув чинності розділ VII Закону № 771, згідно з якою всі оператори ринку харчових продуктів повинні до 20.09.2019 впровадити систему НАССР.
Оператор ринку – суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог цього закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів (ст. 1 Закону № 771).

Відповідно до вищевказаного поняття інтернет-магазин бренду є оператором ринку у зв’язку зі здісненням останнім виробництво (під яким розують в тому числі наповнення, пакування тощо) та реалізацію харчових продуктів.

Для впровадження відповідної системи якості оператор ринку зобов’язаний здійснити наступні дії:
1) Здійснити державну реєстрацію потужностей

Потужності – це споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні, а також територія, використовувані у виробництві та/або обороті об’єктів санітарних заходів (п. 69 ч. 1 ст. 1 Закону № 771).

Реєстрація потужностей здійснюється територіальним органом управління Держпродспоживслужби. Процедура держреєстрації потужностей регламентується Порядком № 39. Оператор ринку повинен подати заяву за формою додатка 1 до Порядку № 39, засвідчену підписом керівника або власника потужності. Заяву можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді (із використанням посиленого сертифіката електронного ключа). Заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності (п. 2.5 Порядку № 39). Держреєстрація потужності здійснюється безплатно протягом 15 робочих днів після отримання заяви. Про це Держпродспоживслужба повідомляє оператора ринку протягом 5 робочих днів після проведення реєстрації. Якщо реєстрацію протягом цього строку не проведено, то орган Держпродспоживслужби повинен передати заявнику письмове обґрунтування причин відмови в реєстрації або продовження строку реєстрації (не більше ніж на 15 днів).

2) Розробити та запровадити систему НАССРЗгідно п. 4.5 Наказу № 590 встановлено, що деякі оператори ринку можуть впроваджувати процедури, засновані на принципах НАССР, що передбачає спрощене їх застосування у всіх випадках з урахуванням видів (природи) технологічних процесів, які здійснює оператор ринку, та розмірів потужності. До таких належать потужності, що зберігають попередньо запаковані харчові продукти або продукти, які не псуються швидко (довготривалого зберігання).
Загальні настанови зі спрощеного підходу впровадження системи НАССР мають містити опис небезпечних факторів і бажаних заходів контролю, які є загальними для операторів ринку. Оператори ринку мають враховувати інші небезпечні фактори, що не описані у настановах. Ці фактори пов’язані з умовами середовища, плануванням потужності, особливостями технологічного процесу і не передбачаються у загальних настановах. Використання загальних настанов не звільняє операторів від обов’язкового дослідження усіх можливих небезпечних факторів та відповідних методів контролю.
Оператори ринку розробляють, запроваджують та використовують постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (ст. 21 Закону № 771).

До принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, зазначених у частині першій цієї статті, належать:

a) ідентифікація небезпечних факторів, яким необхідно запобігти або які необхідно усунути або зменшити до прийнятного рівня;
b) визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль управління є визначальним для запобігання виникненню небезпечних факторів, їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
c) установлення критичних меж у критичних контрольних точках, які дають змогу відрізнити прийнятність харчового продукту від неприйнятності з точки зору його безпечності;
d) проведення процедур моніторингу в критичних контрольних точках, які забезпечують отримання даних для оперативного управління небезпечними факторами;
e) запровадження коригувальних дій, які повинні проводитися, якщо результати моніторингу свідчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-під контролю;
f) розроблення процедур, які повинні застосовуватися на постійній основі, з метою перевірки результативності заходів;
g) розроблення документів та ведення записів відповідно до виду діяльності та обсягів виробництва для підтвердження результативного застосування заходів.

З типовими документами, які необхідні для провадження системи НАССР, можна ознайомитися за наступним посиланням: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sistema_Haccp/198/.
За невиконання обов’язку стосовно впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, на оператора ринку накладатиметься штраф у розмірі (ст. 65 Закону № 2042):
­ на юридичних осіб – 30 МЗП (141 690 грн);
­ на фізосіб-підприємців – 15 МЗП (70 845 грн).

Отже, впровадження системи НАССР є обов’язковим для усіх підприємств, які провадять господарську діяльність у харчовій галузі. Для усіх виробників харчової продукції, підприємств громадського харчування, торговельних закладів; сільгоспвиробників сировини; виробників кормів, добрив, пестицидів; підприємств, які здійснюють виготовлення чистячих, дезинфікуючих засобів та устаткування; компаній, які займаються зберіганням, упаковкою, фасуванням готової продукції, та інших компаній, діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом продуктів харчування.

адвокат ГО “Юридична клініка для малого та середнього бізнесу”
Ірина Марчук

_____________________________________________________________________________

Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отримання допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.