You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 10.06.2019

Правове регулювання:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV  (надалі – ЦК України).
Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992 № 2657-ХІІ.
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16.11.1992 № 2782-ХІІ.
Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 № 3759-ХІІ.
Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 №1 “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи”.

Що таке ділова репутація?
Чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями та одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту. Під діловою репутацією юридичної особи слід розуміти оцінку їхньої підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Які є способи захисту ділової репутації юридичної особи?
Відповідно до ст. 277 ЦК України юридична особа, особисті права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Крім того, юридична особа має право вимагати відшкодувати збитки та моральну шкоду, що заподіяна такими порушеннями.

У який спосіб відбувається спростування недостовірної інформації про юридичну особу?
Відповідно до ст. 277 ЦК України спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Спростування недостовірної  інформації  здійснюється  у  такий же спосіб, у який вона була поширена.

Яка відповідальність передбачена за поширення інформації, що не відповідає дійсності?
Ст. 47 Закону України “Про  інформацію” поширення відомостей,  що  не  відповідають  дійсності,  визнано порушенням законодавства України про інформацію, що тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

В яких випадках відсутня відповідальність за поширення інформації, що не відповідає дійсності?
Відповідальність не наступає у разі висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання,  які  не  містять  фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять  фактичні  дані, з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Протягом якого терміну юридична особа може звернутись до суду з вимогами про захистом ділової репутації?
Вимоги про захист гідності, честі чи ділової репутації випливають із порушення особистих немайнових прав, тому згідно з п.1 ч.1 ст. 268 ЦК України позовна давність на них не поширюється. Виняток передбачений ст. 37 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно якою  застосовується спеціальна позовна давність в один рік.

                                                                                                                                                Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.