You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 03.06.2019

Правове регулювання:

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (надалі – КК України).

 Хто підпадає під дію ст. 212 КК України?

Суб’єктами злочину, який передбачений ст. 212 КК України, можуть бути:

 • службові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності;
 • особи, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, тобто ФОП;
 • будь-які інші особи, які зобов’язані сплачувати податки, тобто громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Які порогові показники для притягнення до кримінальної відповідальності встановлені ст. 212 КК України?

Кримінальна відповідальність настає у разі вчинення вищевказаними суб’єктами діяння, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів:

 • у значних розмірах – 960 500 грн. (ч. 1 ст. 212 КК України);
 • у великих розмірах – 2 881 500 грн. (ч. 2 ст. 212 КК України);;
 • особливо великих розмірах – 4 802 500 грн. (ч. 3 ст. 212 КК України);.

Згідно примітки до ст. 212 КК України під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За яких умов настає кримінальна відповідальність, що передбачена ст. 212 КК України?

За  змістом  ст. 212  КК України відповідальність настає лише в разі, коли це діяння вчинено умисно. Зазначеною статтею передбачено кримінальну відповідальність не за сам факт несплати в установлений строк податків,  зборів, інших обов’язкових платежів, а за умисне ухилення від їх  сплати. У зв’язку з цим суд має  встановити, що особа мала намір не сплачувати належні до сплати податки, збори, інші обов’язкові платежі в повному обсязі чи певну їх частину.

 В яких випадках особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі порушення ст. 212 КК України?

Особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1, 2, або діяння, передбачені ч. 3 (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ст. 212 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Які основні способи захисту платників податків у разі інкримінування ст. 212 КК України?

Основними способами захисту платників податків в даній ситуації є:

 • проведення експертизи з метою отримання висновка експерта, який підтвердить відсутність складу злочину;
 • оскарження податкового повідомлення-рішення. При цьому слід пам’ятати, що наявність спору в адміністративному судочинстві або рішенння суду не є підставою для зупинення розгляду справи по суті в кримінальному провадженні, однак у разі скасування рішення податкового органу імовірність прийняття обвинувального вироку значно знижується;
 • подання скарги до бізнес-омбусмена.

                                                                                                                                                      Ірина Марчук, адвокат

   Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.