You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 07.06.2019

Правове регулювання:
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (надалі – КЗпП України).

Що таке трудовий контракт?
Згідно ч. 3 ст. 21 КЗпП України встановлено, що особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Яка форма укладення трудового контракту?
Трудовий контракт укладається обов’язково у письмовій формі. Дана імперативна норма закріплена у п. 3 ч. 1 ст. 24 КЗпП України.

Який зміст трудового контракту?
У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків  її  виконання,  строк  дії  контракту, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови  оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання  контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для  виконання  взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням  специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства,
установи, організації чи роботодавця (п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170).

При цьому роботодавець повинен пам’ятати, що вiдповiдно до ст. 9 КЗпП України  умови договорiв про працю, якi погiршують становище працiвникiв порiвняно iз законодавством України про працю, є недiйсними.

Типова форма контракту з працівником затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.1994 № 23. Даний нормативно-правовий акт не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

В яких випадках укладення трудового контракту є обовязковим?
Власник має право вимагати від працівника укладення трудового контракту замість трудового договору тільки в тому разі, якщо він належить до категорії працівників, які згідно законодавства працюють за контрактом (керівники підприємств, що є у державній власності; педагогічні та науково-педагогічні працівники; особи офіцерського складу; помічники адвоката тощо).

Таким чином, прийняття на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.

З якого моменту набуває чинності трудовий контракт?
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті.

В яких випадках працівник має право достроково розірвати трудовий договір?
Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника:

  • в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом;
  • порушення роботодавцем законодавства про працю;
  • невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.

Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до ст. 39 КЗпП України.

                                                                                                                                                          Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.