You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Умови користування

Цей документ становить собою пропозицію Громадської організації «Юридична клініка для малого та середнього бізнесу» (далі – «ЮК») укласти договір на наступних умовах.

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), у разі згоди із викладеними нижче умовами, будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає «Користувачем», а ЮК і Користувач спільно «Сторонами» договору.

У зв’язку з вищевказаним, будь ласка, уважно прочитайте текст Умов користування і, якщо Ви не погоджуєтесь з її умовами, або з яким-небудь з її пунктів, ви можете відмовитися від укладення договору.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

1.1. Політика користування вважається прийнятою з моменту згоди Користувача з її умовами. Під згодою Користувача розуміється здійснення ним реєстрації на Сайті.

1.2. Умови користування, включаючи пов’язані з нею Додатки, можуть бути змінені ЮК без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Умов користування та (або) її Додатків набуває чинності з моменту розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача у зручній для ЮК формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов користування та (або) її Додатків.

1.3. Приймаючи дані умови Користувач зобов’язується використовувати Сайт та його функціональні можливості виключно для власного споживання і без отримання будь-якого доходу(прямої чи опосередкованої комерційної вигоди) від такого використання.

1.4. ЮК приймає всі можливі заходи для того, щоб надавати Послуги якісно та безперебійно, слідкує за доступністю Сайту та його функціональних можливостей, однак ЮК не несе відповідальності за надані адвокатами-волонтерами юридичні консультації.

Сайт чи окремі його частини можуть бути тимчасово недоступні, частково або повністю, і відповідно, надання послуг може бути тимчасово припинено, частково або повністю через проведення оновлень, профілактичних або інших робіт, а також в результаті будь-яких інших причин технічного характеру.

Зауважте, що ЮК має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без попереднього повідомлення Користувачів.

1.5. Будь-яке використання Сайту без дозволу ЮК заборонено і є незаконним.

2. ПРЕДМЕТ

2.1. ЮК надає Користувачу безкоштовні юридичні послуги.

2.2. ЮК надає послуги «як є» в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, без будь-яких прямих або непрямих гарантій.

2.3. Користувач може скористатись цим Сайтом, якщо він відповідаєте наступним критеріям:

  • Користувач – представник малого та середнього бізнесу.
  • Запитання Користувача пов’язане з однією з галузей права: адміністративне, цивільне, господарське, податкове, трудове чи кримінальне право.

2.4. Якщо Користувач не відповідає вище вказаним критеріям, то він не можете використовувати цей Сайт. Якщо Користувач не можете використовувати Сайт, ЮК повідомляє Користувача про інші місця, де він зможете отримати безкоштовну правову допомогу.

3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною.

3.2.  При Реєстрації Користувач повинен заповнити форму Реєстрації, вказавши свої Персональні дані, у тому числі самостійно обрати собі логін та пароль для доступу до Особистого кабінету. Користувач зобов’язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.3. Зміна пароля Користувача здійснюється з використанням Програмного забезпечення в його Особистому кабінеті. ЮК вправі заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до паролю (їх довжина, допустимі символи тощо).

3.4. Вказуючи адресу електронної пошти, логін, пароль, номер мобільного телефону, Користувач підтверджує, що він має до них доступ, в іншому випадку доступ до Сайту і його функціональних можливостей буде для нього обмежений.

3.5. Обрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

3.6. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та пароля і/або Особистого кабінету Користувача, або поширення логіну і пароля, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це ЮК в установленому порядку.

3.7. ЮК залишає за собою право отримати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (будь-які документи, що засвідчують особу), ненадання таких документів, може бути прирівняне ЮК до надання недостовірної інформації і спричинити наслідки, передбачені п. 4.4. Умов користування.

3.8. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним ним при реєстрації, а також у випадку, коли дані вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, ЮК має право застосувати заходи, зазначені в п.4.4. Умов користування.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

4.1. Користувач отримує доступ до функціональних можливостей Сайту, після реєстрації на Сайті і може отримати безкоштовну юридичну консультацію від адвоката-волонтера шляхом:

4.1.1. відправлення запитання у відповідному розділі Особистого кабінету;

4.1.2.  отримання повідомлення  про прийняття  запитання до розгляду;

4.1.3. пошук адвоката-волонтера, який зможе надати безкоштовну юридичну консультацію. У разі відсутності адвокатів-волонтерів, які готові надати безкоштовну юридичну консультацію, ЮК повідомляє  Користувача про це у найкоротший термін. В даній ситуації ЮК не несе жодної відповідальності перед Користувачем;

4.1.4.    адвокат-волонтер приймаючи до розгляду питання, яке містить недостатньо даних для його якісного та належного розгляду, готує перелік питань для уточнення та надсилає їх  Користувачу;

4.1.5. результатом надання безкоштовної юридичної консультації є письмова відповідь на поставлене Користувачем питання.

 4.2.  Відповідь на запитання надсилається Користувачу шляхом надсилання  відповідного повідомлення  через  Особистий кабінет  та (або) на електронну адресу Користувача, вказану при Реєстрації.

4.3. Адвокат-волонтер відповідає на питання Користувача тільки через Сайт і не має права окремо надіслати Користувачу відповідь або надавати юридичну консультацію шляхом телефонної розмови з Користувачем. 

5. ПРО АДВОКАТІВ-ВОЛОНТЕРІВ

5.1. Адвокат-волонтер, який виявив намір надавати безкоштовні юридичні консультації попередньо реєструється на Сайті.

5.2. Адвокат-волонтер надає юридичні консультації тільки з приводу того запитання, яке Користувач залишив на Сайті. Адвокат-волонтер не буде:

  • готувати для Користувача будь-які процесуальні документи, юридичні висновки і т.д.;
  • надавати юридичні консультації Користувачу  по телефону;
  • проводити зустрічі та переговори з Користувачем;
  • представляти інтереси Користувача в органах судової влади, в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо.

5.3. Користувач розуміє, що  адвокат-волонтер, який надає юридичну консультацію може практикувати. Адвокат-волонтер допоможе Користувачу розтлумачити чинне законодавство України та надасть  юридичну консультацію. Адвокат-волонтер не несе відповідальності за юридичну консультацію, яка безкоштовно надається Користувачу через Сайт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації у Персональному кабінеті та на Сайті, а також в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України.

6.2. ЮК не несе відповідальності за порушення Користувачем Умов користування і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем Умов користування, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені Умовами користування припиняти, обмежувати доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту та його функціональних можливостей в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого.

ЮК закріплює за собою право видалити Персональний кабінет Користувача та/або призупинити, обмежити чи припинити доступ Користувача до Сайту та його функціональних можливостей, якщо ЮК виявить, що Користувач становить загрозу для Сайту, його функціональних можливостей та/або його Користувачів. ЮК реалізує описані вище заходи відповідно до чинного законодавства України і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.

6.3. Видалення Персонального кабінету Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної у ньому, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає доступ до використання Сайту та його функціональних можливостей.

6.4. Оскільки Сайт та його Контент перебувають у постійному вдосконаленні, форма і характер функціональних можливостей можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. ЮК має право, при необхідності, на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) доступ до Сайту (або будь-яких окремих його елементів та/або функцій) всім Користувачам взагалі або окремому Користувачеві без попереднього повідомлення.

6.5. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеної ним інформації чи Контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли така інформація чи контент або його зміст порушують права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.

6.6. ЮК не зобов’язаний здійснювати попередню перевірку інформації будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем.

7. ВІДГУКИ

7.1. Надсилаючи будь-які відгуки, заявки чи коментарі та/або будь-які пропозиції ЮК за допомогою Сайту, Користувач підтверджує і погоджується з наступними положеннями:

  • ЮК не зобов’язується забезпечувати конфіденційну інформацію щодо відгуків, коментарів та/або пропозицій Користувача;
  • ЮК має право вільно використовувати, розповсюджувати, оприлюднювати, застосовувати або іншим чином розвивати, змінювати, переробляти відгук, коментар та/або пропозицію з будь-якою метою на власний розсуд.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА РЕКЛАМА

8.1. ЮК вправі посилати Користувачеві на зазначену ним в Персональному кабінеті електронну адресу інформаційні електронні повідомлення (далі – «повідомлення») про важливі події, що відбуваються в рамках роботи Сайту або у зв’язку з діяльністю ЮК.

8.2. ЮК має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його Контент, а також рекламувати власну діяльність на умовах, визначених даними Умовами користування.

9. ЗМІНИ УМОВ

9.1. ЮК може змінювати Умови користування та інші Додаткові документи в будь-який час без попереднього попередження Користувача. Подальше користування Сайтом та його функціональними можливостями означає згоду з будь-якими змінами Політики користування.

10. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Внесення змін до Умов користування, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться ЮК в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до Умов користування здійснюється ЮК шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та/або за допомогою повідомлення в Особистий кабінет.

10.2. Претензії щодо якості надання послуг подаються Користувачем у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Умов користування будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

10.5. Всі зміни, внесені ЮК в Умови користування, набирають чинності і стають обов’язковими для виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі на Сайті.

10.6. Умови користування набувають чинності для Користувача з моменту його згоди і діють протягом невизначеного терміну.