You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 16.08.2019

2 серпня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення”.

Ми вже раніше розповідали, що нею Уряд запровадив інформаційну взаємодію між органами ПФУ та іншими органами виконавчої влади з метою підтвердження відомостей заявника стосовно прав на пільги, актів цивільного стану громадян, проблем інвалідності, місця проживання/перебування. Як наслідок, ПФУ запустив сервіс «Е-пенсія» для електронного звернення для призначення пенсії та анонсував запуск мобільного додатку.

Крім цього, цією постановою також встановлено, що для призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший на запит органів, які призначають пенсію, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання подаються такі відомості:

  • з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Відомості подаються Державною фіскальною службою відповідно до закону;
  • з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — дата та місце народження і походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інші акти цивільного стану особи.  Відомості подаються в порядку, встановленому Міністерством юстиції та Пенсійним фондом України;
  • з централізованого банку даних з проблем інвалідності — про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Відомості подаються у порядку, встановленому Мінсоцполітики та ПФУ;
  • з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, — про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. Відомості подаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад у порядку, встановленому Мінсоцполітики та ПФУ;
  • з реєстрів даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — про здобуття такими дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти;
  • з реєстрів територіальних громад — про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування. Відомості подаються органами реєстрації.

Водночас забороняється вимагати від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, документи, що підтверджують вищезазначені відомості, а також відомості, які містяться в інформаційних системах ПФУ та ЄДР. Винятком будуть лише випадки, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи.

ДЖЕРЕЛО