You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 04.02.2019

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою (довірителем) іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину може бути надана довірителем безпосередньо третій особі.

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV (надалі – ЦК України).

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 12.02.2012 № 296/5.

Наказ Міністерства юстиції України «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 28.12.2006 р. № 111/5.

В який момент можна скасувати довіреність?

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною (ч. 1 ст. 249 ЦК України).

Безвідклична довіреність – це довіреність, яка не може бути скасована довірителем протягом певного часу.

Який порядок скасування довіреності?

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність (ч.2 ст.249 ЦК України). Форма повідомлення про скасування довіреності не встановлена чинним законодавством України. Після припинення довіреності представник зобов’язаний повернути довіреність особі, яку він представляє.

Якщо довіреність була посвідчена нотаріально, то відмова від неї вимагає нотаріального форми, оскільки згідно з ч.3 ст.214 ЦК України відмова від правочину вчиняється у такій же формі, у якій було вчинено правочин.

Який порядок скасування нотаріально посвідченої довіреності?

У разі необхідності скасування довіреності особа звертається до нотаріуса із заявою про її скасування. Згідно підпунктам 6.2, 6.3 пункту 6 глави 4 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2012 № 296/5, нотаріус, завідувач державним нотаріальним архівом, при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення, робить про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса (у державному нотаріальному архіві), і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо особа, яка надала довіреність, подає примірник довіреності, що є у неї, напис про скасування довіреності або передоручення робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою додається до примірника, що зберігається у справах нотаріуса, в державному нотаріальному архіві.

Довіреності, у разі припинення їх дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей. Нотаріус вносить відомості до Єдиного реєстру у день отримання заяви про скасування довіреності (пункти 2.12, 2.13 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006  №111/5).

 Які правові наслідки для третіх осіб, які уклали правочин з представником, який не довідався  або не міг довідатись про скасування довіреності?

Права та обов’язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася (ч. 3 ст. 249 ЦК України).

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.