You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 26.02.2019

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЗУ «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV.

Що таке сімейне фермерське господарство?

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи-підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа-підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Які особливості створення сімейного фермського господарства?

Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи:

  • підстава створення – договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства;
  • Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
  • Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі;
  • Головою сімейного фермерського господарства є член сім’ї, який реєструється як фізична особа-підприємець.

Хто може бути членами фермерського господарства?

Членами фермерського господарства можуть бути члени подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Яким чином можливо отримати земельну ділянку у власність чи оренду для ведення фермерського господарства?

Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки державної форми власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до Головного управління Держземагентства у області. Для отримання земельної ділянки із земель комунальної власності – до місцевої ради.

Чи може сімейне фермерське господарство наймати працівників на постійній основі?

Фермерське господарство має право залучати інших громадян виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

Яким чином оподатковується діяльність сімейного фермерського господарства?

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України до четвертої групи платників єдиного податку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності віднесені сільськогосподарські товаровиробники за умови виконання сукупності таких вимог:

  • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
  • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
  • не використовують працю найманих осіб;
  • членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України;
  • площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

                                                                                                                                                     Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.