You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 21.08.2019

Правове регулювання:

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 № 2275-VII (далі – ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”).

На що поширюється переважне право учасника товариства?

ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” передбачає застосування переважного права лише щодо купівлі-продажу частки. Однак, учасники мають право визначати в статуті інший порядок реалізації переважного права учасників товариства (ч. 6 ст. 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Який порядок реалізації переважного права учасника визначений ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»?

ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” встановлений наступний порядок реалізації переважного права учасника товариства:

  • письмове повідомлення про намір продажу своєї частки інших учасників ТОВ. Повідомлення повинно містити інформацію про ціну та розмір частки, що відчужується та інші умови продажу;
  • якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства;
  • якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов’язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки);
  • якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Яка відповідальність встановлена законодавством України у разі порушення переважного права учасника?

В даному випадку учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов’язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік (ч. 5 ст. 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

В яких випадках переважне право учасника не застосовується?

Переважне право учасника не застосовується:

  • якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах);
  • якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

 

 

 

                                                                                                                                                 Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.