You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 28.01.2019

Робочий час – це час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, та із підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов’язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи-підприємця.

Облік робочого часу – це контроль за мірою праці, виражений в нормі робочого часу.

Правове регулювання:

Кодекс законів про працю Україні від 10.12.1971 № 322-VIII (надалі КЗпП України).

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР.

Наказ Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової  документації  зі  статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Які є види робочого часу?

Основний робочий час – це встановлена законом або трудовим договором тривалість робочого часу, яку повинен відпрацювати працівник.

Неосновний робочий час – законодавчо закріплене відхилення від основного робочого часу (надурочний робочий час, робочий час у вихідні, святкові та неробочі дні).

Яка норма тривалості робочого часу?

Нормальна тривалість робочого часу працівників, згідно зі статтею 50 КЗпП України, не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій статті 50 КЗпП України.

Для якої категорії осіб встановлюється скорочена тривалість робочого часу?

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

  • для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого дня учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу, передбаченого в КЗпП України;

  • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Чи зобов’язаний роботодавець вести облік робочого часу працівників?

Роботодавець зобов’язаний вести достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці»).

Яким чином здійснюється облік робочого часу?

Для обліку робочого часу працівників підприємств застосовується Табель обліку використання робочого часу. Типову форму Табеля обліку використання робочого часу № П-5 затверджено наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489.

Типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» є обов’язковою чи рекомендованою?

Типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» надається як рекомендована для застосування. Вона використовується як формалізований набір показників у складі первинного обліку підприємства щодо використання робочого часу, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень з праці. На практиці, табель використовується також для інших цілей, тому підприємство при необхідності має право застосовувати й іншу форму табеля, але при цьому обов’язковим для респондентів є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників, які визначено формами державних статистичних спостережень з праці (Лист Держстат України вид 12.01.2012 №9/4-10/9 «Щодо заповнення обліку робочого часу»).

Чи потрібно вести табель робочого обліку для підприємств з невеликою чисельністю? 

Ведення табеля обліку використання робочого  часу  для  підприємств  з  невеликою чисельністю також є обов’язковим (лист Мінпраці від 13.05.2010 р № 140/13/116-10).  

Для якої категорії працівників табель обліку використання робочого часу не ведеться?

Табель ведеться на всіх працівників, у тому числі прийнятих тимчасово чи на сезонну роботу, а також учнів, прийнятих на період виробничої практики з оплатою праці. Не табелюються фізичні особи, які працюють на підставі цивільно-правових договорів.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.