You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 13.02.2020

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України №435-VI від 16.01.2003  (далі – ЦК України).

Податковий кодекс України  №2755-VI від 02.12.2010 (далі – ПК України).

Що таке прощення боргу згідно чинного законодавства України?

Прощення боргу – звільнення кредитором боржника від його обов’язків до закінчення строку позовної давності, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. Прощення боргу є односторонньою угодою, яку здійснює кредитор.

Угоду, спрямовану на припинення зобов’язання прощенням боргу, слід вважати виконаною в момент одержання боржником письмової заяви кредитора про прощення боргу, у момент усної заяви кредитора боржникові про прощення боргу або підписання договору про прощення боргу. Правовими підставами для таких дій слугують ст.ст. 257, 259, 604-605 ЦК України.

Чи можна простити борг після закінчення терміну позовної давності?

Згідно з ЦК України прощення боргу повинно відбуватися до закінчення терміну позовної давності. Якщо термін позовної давності закінчився, то потрібно проводити списання боргу.

Як оподатковується прощений борг якщо боржником виступає фізична особа? 

При прощенні боргу позикодавець фактично втрачає надану позичальникові суму коштів, тобто відбувається зменшення власних активів, що є витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Таким чином юридична особа на загальній системі оподаткування повинна зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму прощеної фінансової допомоги.

Якщо у почальника витрати, то у боржника навпаки дохід керуючись пп.«д» пп.164.2.17 ст.164 ПК України, за якою основна сума боргу платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, що не пов’язана з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, включається до оподатковуваного доходу та розглядається як додаткове благо.

Додатковим благом у розумінні норм ПК України є кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку. Визначальною ознакою доходу платника податку, як об’єкта та бази оподаткування податком з доходу фізичних осіб, в тому числі у вигляді додаткового блага, є приріст показників фінансового та/або майнового стану платника податку (постанова ВСУ від 31.01.2019 року по справі № 810/1575/16).

Процедура прощення боргу в межах пп.«д» пп.164.2.17 ст.164 ПК України має декілька нюансів, а саме:

  • сума боргу повинна перевищувати 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
  • кредитор зобов’язаний повідомити платника податку – боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу;
  • кредиток зобов’язаний включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено;
  • прощення боргу здійснюється до закінчення сроку позивної давності, яка розпочинається після закінчення договірного сроку та триває три роки. У разі спливу строку позивної давності борг стає безнадійним, а поворотня фінансова допомога перетворюється у безповоротну (пп. 14.1.257 ПК України).

Лише з урахуванням та дотриманням вищевказаних вимог боржник самостійно сплачує податок з доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному вище, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента. Нагадаємо, йдеться про податок на доходи фізосіб за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Стосовно сплати ЄСВ з вказаної суми, то відповідно до положень Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску є безповоротна фінансова допомога, що має систематичний характер та виплачена роботодавцем працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах. Фінансова допомога разового характеру або виплачена особам, з якими відсутні трудові відносини ЄСВ не обкладається.

Як оподатковується прощений борг якщо боржником виступає юридична особа?

Прощений борг, який не повертається боржником, автоматично включається до його доходів звітного періоду. Відповідно дохід, визначений у бухгалтерському обліку, отриманий в результаті прощення боргу, збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств (пп. 134.1.1 ст. 134 ПК України).

З приводу ПДВ все просто і зрозуміло, оскільки операції з отримання поворотної фінансової допомоги не підпадають під визначення операцій з постачання товарів/послуг, то ПДВ за такою операцією не нараховується.

    Ірина Марчук, адвокат

 

Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням правової допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.