You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 25.01.2019

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (надалі ПК України).

Як можна оскаржити рішення податкового органу?

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Які податкові органи уповноважені розглядати скарги платників податків в адміністративному порядку?

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених чинним законодавством України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Відповідно до пункту 56.3 ПК України: «Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органах.

Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику».

Які вимоги до оформлення скарги платника податків?

Вимоги до оформлення скарги регулюються Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» від 21.10.2015 р. за № 916.

Які строки оскарження рішення податкового органу в адміністративному порядку?

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

У разі, коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня, тобто до Державної фіскальної служби України.

Які наслідки встановлені ПК України у разі порушення платником податків вимог щодо строків оскарження?

У разі порушення платником податків вимог щодо строків оскарження, подані ним скарги не розглядаються та повертаються йому із зазначенням причин повернення.

Яким чином платник податків повинен повідомити податковий орган про оскарження його рішення до податкового органу вищого рівня?

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення. Таке повідомлення складається у довільній формі.

У які строки податковий орган розглядає скаргу платника податків?

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розпис. 

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку.

Чи зупиняє скарга подана на податкове повідомлення-рішення виконання платником податків грошових зобов’язань?

Оскарження в адміністративному порядку зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Коли закінчується процедура адміністративного оскарження?

Процедура адміністративного оскарження закінчується:

  • ·         днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк;
  • ·         днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;
  • ·         днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
  • ·         днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань, що оскаржувались.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.