You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 04.02.2019

Правове регулювання:  
Кодекс законів про працю Україні від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі – КЗпП України).
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі – Постанова № 413).

В який термін треба подати до ДФС повідомлення про прийняття на роботу?

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 24 КЗпП України).

Тобто, до початку роботи роботодавець повинен подати повідомлення до органу ДФС про прийняття  працівника на роботу. З цього приводу Держкомпраці рекомендує подавати повідомлення напередодні дня від дати початку роботи працівника, тобто дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не повинні співпадати.

Чи потрібно повідомляти ДФС про прийняття на роботу особи, що працює на підставі цивільно-правового договору?

Якщо особа виконує роботу за цивільно-правовим договором, то повідомлення надавати не потрібно, адже у цьому випадку  не укладається трудовий договір (лист Мінсоцполітики від 22.06.2016 р. № 746/13/84-16).

Чи потрібно повідомляти ДФС про прийняття на роботу особи, що працює за сумісництвом?

Потрібно повідомляти ДФС про прийняття на роботу працівника за сумісництвом, оскільки в даному випадку трудовий договір з працівником укладається. Однак слід пам’ятати, що при заповненні повідомлення у графі 4 «Категорія особи» слід поставити «2 – наймані працівники без трудової книжки».  

В яких випадках не потрібно повідомляти ДФС про прийняття працівника на роботу?

Не потрібно повідомляти, зокрема і у таких випадках:

  • фізична особа працює на громадських засадах;
  • стажер навчається в роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом цивільно-правового договору (без укладення трудового договору);
  • працівника поновлено на роботі за рішенням суду (у даному випадку поновлення на роботі здійснюється з дати звільнення працівника, яке рішенням суду визнається недійсним, а значить, і час вимушеного прогулу працівнику оплачується, включається до виробничого стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, тобто новий трудовий договір із таким працівником не укладається);
  • працівник виходить із відпустки по догляду за дитиною до 3 років або відпустки без збереження зарплати по догляду за дитиною до 6 років, які передбачені ст. 179 КЗпП (лист Мінсоцполітики від 08.08.2016 р. № 1102/13/84-16).

Чи передбачена законодавством України можливість повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу поштою?

Відповідно до Постанови № 413  повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Тобто, постанова № 413 не містить посилання на норми подання страхувальником  повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою.

Яка існує відповідальність у разі порушення вимоги щодо повідомлення ДФС про прийняття на роботу працівника?

За порушення вимоги щодо повідомлення ДФС про прийняття на роботу працівника чинне законодавство України передбачає наступну відповідальність:

  • фінансова відповідальність юридичних осіб та ФОП на підставі ст. 265 КЗпП України – у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 це  4 173 грн.);
  • адміністративна відповідальність посадових осіб на підставі абз.1 ч.1 ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення – тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 01.01.2019 це від 510 грн. до 1700 грн.);

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.