You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 27.03.2019

Проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом (ст. 1 ЗУ “Про землеустрій” від 22.05.2003 р. № 858-IV»).

Правове регулювання:
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ.

Хто надає земельні ділянки державної та комунальної власності у користування?
Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають про це рішення на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

В яких випадках необхідно складати проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки?
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок (ч. 1 ст. 50 ЗУ “Про землеустрій” від 22.05.2003 р. № 858-IV).
Тобто, якщо не відбувається зміна меж земельної ділянки та її цільового призначення, то надання у користування земельною ділянкою відбувається без складанння документації із
землеустрою. У такому випадку розробляється технічна документація із землеустрою на підставі дозволу наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу.

Який порядок розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки?
Порядок розроблення проекту землеустрою складається з наступних етапів:
1. Подання клопотання про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
Вимоги до клопотання:
у клопотанні зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення;
до клопотання додається графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена
нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
2. Розгляд клопотання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування у місячний строк та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або відмови у наданні.
У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то
особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово
повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Розроблення проекту землеустрою.
4. Погодження проекту землеустрою з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, крім
земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Якщо на земельній ділянці розміщений об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, проект землеустрою подається також на погодження до
структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території
певного району, – до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, – до органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
5. Реєстрація земельної ділянки в земельному кадастрі (ДЗК). За результатами реєстрації земельної ділянки у ДЗК, державний кадастровий реєстратор присвоює земельній ділянці кадастровий номер. Після отримання кадастрового номера необхідно отримати відповідний витяг із кадастру, який в подальшому буде підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку.
6. Прийняття органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про надання земельної ділянки у користування. Строк – два тижні з дня отримання проекту
землеустрою, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку
такої експертизи.
Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою.
7. Реєстрація права на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстру.

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.