You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 02.04.2019

Правове регулювання:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV  (далі – ЦК України).
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (далі – ГК України).

Як може здійснюватись розірвання господарського договору?
Зміна або розірвання господарського договору може здійснюватись:

  • за згодою обох сторін, а в окремих випадках – в одностороньому порядку;
  • в судовому порядку.

Який порядок розірвання господарського договору?
Порядок розірвання господарського договору складається з наступних етапів:

  • надіслання пропозиції про розірвання договору другій стороні;
  • повідомлення про результати розгляду пропозиції стороною, яка її отримала. Строк повідомлення – двадцять днів після одержання пропозиції;
  • якщо згода з приводу розірвання договору досягнута обома сторонами, тоді необхідно підписати додаткову угоду про дострокове розірвання договору;
  • якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду (ст. 188 ГК України).

В якій формі вчиняється розірвання договору?
Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК України).

Чи можливо розірвати договір в одностороньому порядку згідно чинного законодавства України?
З цього приводу ст. 651 ЦК України визначено, що договір може бути розірвано лише за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом або умовами договору. Тобто, прямої норми права, яка би передбачала можливість розірвання договору в одностороньому порядку немає, однак пам’ятаємо про умови договору та закону, який може передбачати таку можливість.

Які підстави розірванння договору в судовому порядку?
Підставами для розірвання договору в судовому порядку можуть бути:

  • істотне порушення договору другою стороною, коли внаслідок завданої шкоди сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (ч. 2 ст. 651 ЦК України);
  • зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні догвору, якщо вони змінились настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах (ст. 651 ЦК України).

З якого моменту припиняються зобовязання у разі розірвання договору?
У разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили (ч. 3 ст. 653 ЦК України).

 

                                                                                                                                                       Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.