You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 05.11.2019

Правове регулювання:
Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі – Закон).

За яких умов можливе працевлаштування іноземців або осіб без громадянства?
Працевлаштування іноземних громадян можливе за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – дозвіл).

В яких випадках здійснюється працевлаштування іноземних громадян без отримання дозволу?
Без отримання дозволу здійснюється працевлаштування:

 • іноземців, які постійно проживають в Україні;
 • іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 • іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 • представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 • працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 • спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 • працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 • працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 • священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 • іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
 • інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Що таке особлива категорія іноземців та осіб без громадянства, які можуть бути працевлаштовані на території України?

Законом передбачені особливі категорії іноземців та осіб без громадянства, які можуть бути працевлаштовані в Україні:

 • іноземні високооплачувані професіонали;
 • засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 • випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • іноземні працівники творчих професій;
 • іноземні ІТ‑професіонали.

Працевлаштування осіб, які належать до особливих категорій здійснюється на підставі дозволу.

 Які документи необхідно подати для отримання дозволу?

Для отримання дозволу роботодавцю потрібно підготувати такі документи:

 • заяву встановленої форми, в якій має бути зазначена посада іноземця відповідно до класифікатора професій і підтверджено, що така посада не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання доступу до державної таємниці;
 • копію проекта трудового договору (контракту), посвідчену роботодавцем;
 • копії паспорта іноземного працівника з його перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законодавством порядку;
 • кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см;
 • додаткові документи для особливих категорій працівників.

Якщо подання документів здійснюватиметься представником роботодавця, також потрібно підготувати довіреність. Готовий пакет документів подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції через Центр надання адміністративних послуг.

Протягом якого терміну видається дозвіл?

Рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу приймається протягом 7 робочих днів.

На який строк видається дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?

Дозвіл видається на строк:

 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки – для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства;
 • дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки – для відряджених іноземних працівників;
 • дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

Чи має право роботодавець продовжувати дію дозволу?

У разі потреби та за наявності підстав роботодавець має право продовжувати дію дозволу необмежену кількість разів.

Чи встановлені законодавством України вимоги щодо розміру мінімальної заробітної плати для іноземців або осіб без громадянства?

Згідно ч. 3 ст 42-1 Закону роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

 • п’ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, визначених у статтях 34,36,37,39,41,43,48  Закону України “Про освіту”;
 • десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, що віднесені до особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

Яка відповідальність передбачена за використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу?

У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

 • на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
 • на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

 

                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням правової допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.