You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 28.01.2019

 

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (надалі ПК України).

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі КАС).

Які строки давності та строки оскарження в суді податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючого органу?

 Строк для звернення до суду платником податків із вимогою щодо визнання протиправним рішення контролюючого органу визначається за правилами п. 56.18 ст. 56 ПК України (1095 днів від дня отримання такого рішення), незалежно від того чи скористалася особа своїм правом на досудове вирішення спору шляхом застосування процедури адміністративного оскарження.

Протягом якого терміну платник податків має право оскаржити рішення податкового органу якщо проводилась процедура адміністративного оскарження?

У разі, коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

Який саме документ потрібно оскаржувати?

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акту або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Потім, на підставі акту перевірки, орган ДФС складає податкове повідомлення-рішення. Таким чином, у судовому порядку слід оскаржувати податкове повідомлення-рішення, винесене за результатами перевірки.

До якого суду потрібно звертатися, щоб оскаржити отримане податкове повідомлення-рішення?

Для оскарження податкового повідомлення-рішення потрібно звертатися до окружного адміністративного суду (ст. 20, 22 КАС). Адреси та реквізити адміністративних судів можна знайти на офіційному сайті Судової влади України.

З яким документом потрібно звертатися до суду?

До суду подається позовна заява. Вимоги до складання цього документа містяться в ст. 160, 161 КАС.

Чи повинен платник податків повідомляти контролюючий орган про оскарження податкового повідомлення-рішення в суді?

Платник податків має право оскаржити податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу в суді незалежно від того, чи проводиться процедура адміністративного оскарження такого податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу. Водночас платник податків повинен повідомити контролюючий орган про надання позовної заяви до суду.

Чи повинен платник податків сплачувати донараховані згідно акту перевірки суми грошового зобов’язання при зверненні до суду?

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили, а відповідно сплачувати донараховані згідно акту перевірки суми грошового зобов’язання при зверненні до суду не потрібно.

Протягом якого терміну необхідно сплатити оскаржені в судовому порядку, донараховані згідно акту перевірки, суми грошового зобов’язання?

Платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції, за їх наявності, протягом 10 календарних днів, наступних за днем набрання судовим рішенням законної сили.


                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.