You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 21.01.2019

Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

На підтвердження укладення договору позики та його умов позичальником може бути написана розписка або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (ч. 2 ст. 1047 ЦК України).

Що краще  оформити: договір позики чи боргову розписку?

Ідеальний варіант підписання обох документів – і договору позики, і розписки. За наявності договору позики розписка буде лише підтверджувати факт отримання грошових коштів.

Чи може бути оформлена лише боргова розписка?

Розписка про отримання в борг коштів – це документ, який боржник надає кредитору за договором позики, підтверджуючи тим самим як факт укладення договору, так і  його умови, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей (Постанова Верховний Суд України від 13.12.2017 р. № 309/3458/14-ц). Отже, виходячи із діючої судової практики, розписка може бути видана без підписання договору позики.

Що може бути предметом боргової розписки?

Грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками.

Які реквізити повинна містити боргова розписка?

Документ складається в довільній формі, але при цьому має містити наступні реквізити:

  • назва документу;
  • прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку із обов’язковим зазначенням документа, що підтверджує особу та його вихідні дані: телефон, адреса місця проживання).
  • прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (із зазначенням документа, що підтверджує його особу та його вихідні дані: телефон, адреса місця проживання).
  • конкретні дані про матеріальні цінності, що передаються (якщо це грошові кошти – суму слід вказати цифрами та прописом, а також зазначити валюту, в якій передаються грошові кошти і за яким курсом їх потрібно повернути).
  • термін повернення грошових коштів/речей;
  • місце укладання розписки;
  • підпис особи, яка надає розписку;
  • дата, коли видається розписка.

Які є ще додаткові рекомендації щодо оформлення боргової розписки?

Якщо сторони домовилися про сплату відсотків за користування грошима, то додатково в розписці необхідно зафіксувати їхній розмір та порядок одержання.

У розписці не завадить вказати і мету позики, щоб в подальшому боржник не посилався на те, що це був подарунок.

Обов’язково необхідно прослідкувати, щоб розписка не містила жодних виправлень та закреслень.

Що потрібно робити з розпискою після повернення позики?

Після повернення позики розписку необхідно повернути боржнику. При частковому повернені позики – розписка залишається у кредитора, однак боржник має право отримати письмовий документ, який підтвердить часткове виконання зобов’язань за розпискою.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.