You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 22.02.2019

Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV (надалі – ЦК України).

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (надалі – ГК України).

Які є особливості попереднього договору?

  • предметом попереднього договору є вчинення дій щодо укладення в майбутньому основного договору, на умовах та строках визначених попереднім договором;
  • попередній договір не являється майновим, тобто не передбачає передачу майна, його оплати і т.д., із такого договору виникає єдине загальне для сторін зобов’язання – укладення у майбутньому договору на умовах, що погоджені сторонами;
  • сторони в попередньому договорі можуть визначити: строк і дату укладення основного договору; визначити чітку процедуру укладення основного договору (умови про підготовку документів та порядок повідомлення сторонами одна одну про готовність укласти основний договір); врегулювати питання штрафних санкцій за незаключення основного договору; про ціну, предмет та інші істотні умови основного договору; порядок внесення змін до переднього договору.

Основний договір укладається на умовах, встановлених попереднім договором. Тож істотні умови майбутнього договору одночасно є істотними попереднього. Проте єдність у поглядах щодо врегулювання цього питання відсутня як на законодачому рівні, так і серед науковців[.

  • попередній договір виконує забезпечувальну та організаційну функції.

В які строки повинен бути укладений основний договір з моменту укладення попереднього договору?

За попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором (ч. 1 ст. 182 ГК України).

В якій формі укладається попередній договір?

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі.

Чи визнається договір про наміри (протокол про наміри) як попередній договір?

Угода сторін про наміри (протокол про наміри тощо) не визнається попереднім договором і не породжує юридичних наслідків (ч. 6 ст. 182 ГК України).

Яка відповідальність сторони у разі необгрунтованого ухилення від укладення договору, що передбачений попереднім договором?

У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку (ч. 3 ст. 182 ГК України).

Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства (ч. 2 ст. 635 ЦК України).

                                                                                                                                                     Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.