You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 28.01.2019

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 – IV (надалі – ЦК України).

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Аванс – це визначена грошова сума (попередній платіж), яка передається покупцем продавцю та є частиною загальної ціни товару.

Що є предметом завдатку та авансу?

Предметом завдатку є  гроші та рухоме майно, а предметом авансу – лише гроші.

В якій формі вчиняється правочин щодо завдатку та авансу?

Правочин щодо завдатку має вчинятись лише в письмовій формі. Недотримання письмової форми завдатку тягне визнання такого договору нікчемним (ч. 2 ст. 547 ЦК України).

Чинне законодавство України не містить вимог щодо форми договору авансу.

Чи може аванс чи завдаток передаватись щодо зобов’язання, яке виникне в майбутньому?

 Завдаток вноситься лише на виконання існуючого зобов’язання, а аванс може передаватися щодо зобов’язання, яке виникне в майбутньому.

Чи обов’язково сторони мають зробити вказівку  в основному зобов’язанні  або оформити окремий правочин щодо завдатку та авансу?

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, то вона вважається авансом. Іншими словами, умову про завдаток необхідно прописати в основному договорі, яким він забезпечується або шляхом укладення додаткової угоди до основного договору.

Які правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком та авансом?

Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. Сторона, винна у порушенні зобов’язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором. У разі припинення зобов’язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню (ст. 571 ЦК України).

У  разі невиконання зобов’язання аванс повертається в однократному розмірі.


                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.