You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 01.03.2019

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (надалі – ЦК України).

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (надалі – ЗК України).

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV.

Яка підстава виникнення права оренди та права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?

 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб. Право оренди землі також виникає на підставі договору, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Що є об‘єктом договору оренди та договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?

Глава 33 Цивільного кодексу України визначає, що емфітевзис представляє собою право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. З даного формулювання можливо зробити наступний висновок, що на праві емфітевзису можуть набуватись лише земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Кардинально інше положення займає договір оренди землі, в якому об’єктом є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності (ст. 3 ЗУ «Про оренду землі»). Тобто об’єктом договору оренди може бути будь-яка земельна ділянка незалежно від її цільового призначення.

На який максимальний строк можливо укласти договір оренди землі та договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років (ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про оренду землі»).

Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років (ч. 4 ст. 1021 ЗК України).

Укладення договору про емфітевзис без зазначення строку дії не буде мати наслідком його недійсність, а лише означатиме застосування положень ч. 2 ст. 408 ЦК України, відповідно до якої кожна із сторін може відмовитися від договору укладеного на невизначений строк, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.

Разом з тим, якщо у договорі оренди земельної ділянки буде відсутня хоча б одна з визначених у Законі України «Про оренду землі» істотна умова, то це буде підставою для визнання такого договору недійсним.

Яка форма оплати дозволена за договором оренди землі та за договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?

Орендна плата справляється у грошовій формі або натуральній формі. Виключенням становить орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності. В даному випадку орендна плата здійснюються виключно у грошовій формі.

Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються за договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Розмір оплати не залежить від нормативної грошової оцінки землі. Відповідно жодних обмежень щодо форми оплати чинним законодавством України не встановлено.

З якого моменту договір оренди землі та договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб вважається укладеними?

Договір оренди землі та договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб вважаються укладеними з моменту його підписання, однак права виникають лише після державної реєстрації.

Чи може відчужуватись право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та право оренди землі?

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися або передаватися в порядку спадкування, крім права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності, яке не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано у заставу.

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом).

                                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.