You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 05.03.2019

Масив земель сільськогосподарського призначення – сукупність земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що розташовані всередині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо) (ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-ІV).

Яка процедура обміну земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення?

Процедура обміну земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, складається з наступних етапів:

 1. 1.Укладення договору оренди (суборенди) відповідних ділянок. Особливості укладення договору оренди (суборенди):
 2. суб’єктний склад – власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення;
 3. об’єктний склад – земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та особистого селянського господарства;
 4. укладення договору суборенди у такому разі не потребує згоди орендодавця, при цьому орендар залишається відповідальним перед орендодавцем за виконання договору оренди;
 5. припинення дії одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки, укладених у порядку обміну правами користування, припиняє дію іншого договору оренди, суборенди, укладеного взамін, про що обов’язково зазначається у таких договорах.
 6. 2.Проведення державної реєстрації прав оренди (суборенди).
 7. Повідомлення орендодавця про обмін земельними ділянками протягом п’яти днів з дня державної реєстрації права суборенди. У письмовому повідомленні зазначаються кадастровий номер земельної ділянки (за наявності), строк, на який укладено договір суборенди, та особа, якій передано в суборенду земельну ділянку. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

Які особливості обміну (міни) земельних ділянок державної або комунальної власності?

Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється лише у разі, якщо обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку або різниця між нормативними грошовими оцінками становить не більш як 10% (абз. 2 ч. 2 ст. 371  Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ).

Чи діє переважне право на укладення договору оренди особі, що користується істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення?

За наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки, особа (крім особи, яка має переважне право на поновлення договору оренди відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі»), якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору оренди на умовах, не гірших, ніж умови для зазначеної особи.

За яких вимог землекористувач вважається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення?

Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, є землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею не менш як 75% усіх земель масиву (абз. 2 ч. 4 ст. ст. 37Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ).

Які особливості набуття права оренди (суборенди) земельних ділянок особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення?

Право оренди (суборенди) земельних ділянок, що набувається особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, з передачею взамін права користування іншою земельною ділянкою набувається і реалізується з такими особливостями:

 • строк оренди (суборенди) не повинен перевищувати строку користування земельною ділянкою за договором, що укладається взамін;
 • розмір орендної плати (плати за суборенду) має відповідати орендній платі (платі за суборенду) за договором, що укладається взамін;
 • орендар не має переважного права на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;
 • орендар (суборендар) не має права на компенсацію іншою стороною договору витрат на поліпшення орендованої земельної ділянки, на поновлення договору оренди (суборенди) на новий строк у разі заперечень іншої сторони договору;
 • у разі якщо до земельної ділянки, право на яку передається взамін, відсутній доступ з краю масиву, особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, зобов’язана забезпечити землекористувачу право проходу, проїзду до такої земельної ділянки на умовах безоплатного земельного сервітуту;
 • у разі якщо в оренду (суборенду) особі, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, передається декілька земельних ділянок, що належать одній особі, земельні ділянки, право користування якими передається взамін, повинні бути пов’язані спільними межами.

Встановлення у договорі оренди (суборенди) земельної ділянки, право на яку передається взамін, інших умов, ніж передбачені частиною п’ятою, допускається лише за погодженням іншої сторони договору  (абз. 5 ст. 82 ЗУ «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV).

Яка процедура укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну з особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення?

Процедура укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну правами користування земельними ділянками з особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення складається з наступних етапів:

1. Письмове звернення до другої сторони з пропозицією укласти договір оренди (суборенди).

У зверненні зазначаються:

 • земельні ділянки, правами користування якими пропонується обмінятися, із зазначенням кадастрових номерів (за наявності), площі, угідь земельних ділянок, їх нормативної грошової оцінки;
 • розмір майнової шкоди, завданої власникам, користувачам земельних ділянок внаслідок обміну правами користування;

До звернення додаються:

 • підписані особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, проект договору оренди (суборенди), а також проект договору оренди (суборенди) земельної ділянки, право користування якою пропонується передати взамін;
 • засвідчена орендарем копія договору оренди земельної ділянки, орендарем якої виступає особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення,  право користування якою пропонується передати взамін.
 • 2  Друга сторона протягом одного місяця з дня одержання пропозиції зобов’язана розглянути звернення, підписати договір або надати письмову мотивовану відмову в його укладенні.
 • 3. У разі недосягнення згоди щодо укладення договору оренди (суборенди) такий договір визнається укладеним за рішенням суду, крім випадків, коли земельна ділянка:
 • за угіддями належить до багаторічних насаджень і на ній закладено багаторічні насадження;
 • на земельній ділянці розташоване нерухоме майно;
 • належить до земель сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь (крім польових доріг, розташованих всередині масиву земель сільськогосподарського призначення);
 • поєднана спільними межами із масивом земель сільськогосподарського призначення і її місце розташування не створює черезсмужжя для особи, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення;
 • розташована в іншому масиві земель сільськогосподарського призначення, ніж та, що передається в користування взамін;
 • не належать до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства або фермерського господарства;
 • має різний склад угідь та рельєф;
 • має нормативну грошову оцінку, що відрізняється від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в користування взамін, більш як на 10%.

4. Державна реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки в порядку, визначеному законом.

                                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.