You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 16.08.2019

ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що частиною 8 ст. 9 Закону №2464-VI встановлено, що страхувальники – роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), нарахований за відповідний базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, яким є календарний місяць.

Гірничі підприємства зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

У разі, коли останній день строку сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем (п. 11 розділу IV «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. №449).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (ч. 12 ст. 9 Закону №2464).

До роботодавців згідно із ст. 25 Закону №2464 застосовуються штрафні санкції за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску, а саме:

  • одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів) – у розмірі 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;
  • у розмірі 20% несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.

Суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом №2464, є недоїмкою (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону №2464).

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення (ч. 10 ст. 25 Закону №2464).

ДЖЕРЕЛО