You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 27.02.2019

Правове регулювання:

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ

ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 р. № 899-ІV.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)» від 24.01.2000 р. № 119.

Що таке невитребувана та нерозподілена земельна ділянка?

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Чи можуть нерозподілені та невитребувані земельні ділянки передаватись в оренду?

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки, за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки.

Хто виступає орендодавцем невитребуваних земельних часток (паїв)?

Відповідно до cт. 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», сільські, селищні, міські ради чи районні державні адміністрації виступають орендодавцями невитребуваних земельних часток (паїв).

Чи поширюються вимоги типової форми договору оренди земельної частки згідно ЗУ «Про оренду землі» на відносини з передачі в оренду невитребуваних земельних ділянок?

Договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв) повинен відповідати вимогам Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженому наказом Держкомзему України від 17.01.2000 року № 5 та зареєстрованому в Мін’юсті України від 23.02.2000 року за № 101/4322.

Чи потрібна державна реєстрація договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв)?

Державна реєстрація договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) повинна відбуватися в Порядку реєстрації договорів оренди земельних часток (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 року № 119.

Який порядок реєстрації договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв)?

Реєстрація   договорів   оренди проводиться   виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю).

Для реєстрації договору оренди орендодавець подає особисто або надсилає поштою до відповідного  виконавчого  комітету  органу місцевого самоврядування:

  • договір оренди у двох примірниках;
  • сертифікат на право на земельну частку (пай).

Виконавчий комітет    сільської,   селищної,   міської   ради перевіряє у дводенний термін подані документи,  реєструє або готує обґрунтований висновок про відмову в реєстрації. Договір  оренди  реєструється  у  Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв),  що ведеться  за  формою згідно з додатком. Датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги. На обох примірниках договору  оренди  ставиться  штамп  із зазначенням  дати реєстрації та номера запису,  а також з підписом особи, яка зареєструвала договір. Реєстрація   договорів   оренди  земельних  часток  (паїв) проводиться безоплатно.

Чи встановлено законодавством України часові обмеження для оформлення права власності на невитребувану земельну частку (пай)?

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки (ст. 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»).

Однак, за позовом власника невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємця, у разі пропуску часу для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення.

                                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.