You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 18.03.2019

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. До РРО відносяться:

 • електронний контрольно-касовий апарат;
 • електронний контрольно-касовий реєстратор;
 • вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор;
 • комп’ютерно-касова система;
 • електронний таксометр;
 • автомат з продажу товарів (послуг).

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ПК України).

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР.

Наказ Мінфін України «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 № 547.

 Порядок реєстрації РРО складається з наступних етапів:

 1. Суб’єкт господарювання повинен правильно обрати РРО. Для цього потрібно:
 • перевірити модифікацію РРО, що повинна бути включена до Державного реєстру РРО;
 • врахувати сфери застосування РРО та строки служби, що установлені у технічній документації.
 1. Наступний крок це подання до контролюючого органу заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (далі – реєстраційна заява). Вимоги до оформлення та подачі реєстраційної заяви:
 • реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою-підприємцем чи представником суб’єкта господарювання, за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації, у разі подання заяви в електронному вигляді, із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню;
 • представник суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.
 1. Отримання від контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви, рішення про можливість реєстрації РРО та формування, резервування фіскального номеру РРО в інформаційній системі ДФС. Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до Центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО).
 2. Надіслання ЦСО до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірників довідки про опломбування РРО та акту введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв’язку, в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Примірники довідки про опломбування РРО та акту введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа (довідково: центр сервісного обслуговування – суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги з введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО).
 3. Переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО) протягом трьох днів з дати надсилання до ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання.
 4. Надіслання ЦСО до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, довідки про опломбування РРО та акту введення в експлуатацію РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування.
 5. Проведення реєстрації посадовою особою контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня після отримання належним чином оформлених документів та надання (надсилання) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою № 3-РРО (далі – реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.
 6. Отримання реєстраційного посвідчення у той спосіб, який було визначено суб’єктом господарювання у реєстраційній заяві.

                                                                                                                                                               Ірина Марчук, адвокат

   Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.