You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 29.07.2019

Правове регулювання:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV (далі – ЦК України).
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436- ІV (далі – ГК України).

Що слід розуміти під поняттям ”договір поставки”?
Відповідно приписів ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 265 ГУ України за договором поставки одна сторона – постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Що слід розуміти під поняттям ”договір купівлі-продажу”?
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1 ст. 655 ЦК України).

Які ознаки містить договір поставки?
Договір поставки має такі ознаки:

  • сторонами договору є суб’єкти підприємницької діяльності, тобто підприємства будь-якої організаційної форми і фізичні особи-підприємці;
  • постачальником товару може бути як його виробник, так і посередницька організація;
  • покупцем виступає суб’єкт, який одержує товар для виробничого споживання чи для наступної реалізації;
  • предметом поставки  є  товар,  призначений для ведення підприємницької діяльності чи іншої діяльності, яка не пов’язана з особистим споживанням;
  • тривалий характер взаємовідносин сторін. Поставка товарів може здійснюватись не одноразово, а декількома партіями;
  • особливістю договору поставки є також те,  що  укладення договору і передача товару  не збігаються в часі;  остання,  як правило,  має  відбуватися  пізніше.  Товар,  що його належить поставити, до часу оформлення  договору  може  бути відсутнім у натурі;
  • сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі ГК України чи законами України.

 Яка різниця між договором поставки та договором купівлі-продажу?
Розмежування між договором поставки та договором купівлі-продажу відбувається за наступними критеріями:

  • сторони – на противагу  договору поставки,  договір купівлі-продажу може бути укладений між будь-якими суб’єктами – як між підприємцями, так і між фізичними особами;
  • мета придбання товару – за договором поставки товар має придбаватися для використання у підприємницькій діяльності або для інших цілей, що не пов’язані з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. Договір купівлі-продажу таких обмежень не містить.

Отже, основними відмінностями між договором поставки та договором купівлі-продажу, що визначені чинним законодавством України є мета придбавання товару та правовий статус постачальника товару.

 

 

                                                                                                                                                           Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.