You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 20.06.2019

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Постанова КМУ від 21.02.2018 №117 «Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Останнім часом підприємці дуже часто зіштовхуються з діяльністю комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – комісії контролюючих органів). Відмова в реєстрації податкової накладної несе цілу низку негативних наслідків для бізнесу, отож підприємцям у разі виникнення такої ситуації потрібно слідувати наступній інструкції:

 1. Подаємо скаргу до комісії центрального рівня (процедура адміністративного оскарження). Термін подачі – 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу. Строк подання скарги може бути подовжений на підставах визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу України.
 2. Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС.
 3. Скарга повинна містити:
 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
 • відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу;
 • електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

До скарги можна додавати також пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/ розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

 1. Скарга розглядається комісією контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня її отримання. Термін розгляду скарги не може бути продовженим. Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом вищевказаного строку, то така скарга вважається повністю задоволеною.
 2. Рішення комісії не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

 

                                                                                                                                                          Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.