You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 05.02.2019

Правове регулювання:
Кодекс законів про працю України від № 10.12.1971 р. № 322-VIII. 9

За чиєю ініціативою може бути встановлений неповний робочий час?
Неповний робочий час може бути встановлено:

  • за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, як при прийнятті на роботу, так і згодом. Може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ст. 56 КЗпП України);
  • за ініціативою роботодавця.

В яких випадках роботодавець зобов’язаний встановлювати неповний робочий час для працівника?
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень в наступних випадках:

  • на вимогу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку (ч. 1 ст. 56 КЗпП України);
  • на вимогу батька, який виховує дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів (ст. 186-1 КЗпП України);
  • для осіб з інвалідністю (ст. 172 КЗпП України).

Який порядок оформлення працівника на неповний робочий час?
Встановлення неповного робочого часу оформлюється шляхом подання заяви та видання наказу про встановлення неповного робочого часу. Неповний робочий час можна встановлювати на певний період часу або на постійній основі. При цьому в наказі слід чітко зазначити кількість годин – у разі оформлення працівника на неповний робочий день або кількість днів – у разі встановлення неповного робочого тижня.

Який порядок оплати працівнику, який оформлений на неповний робочий день/тиждень?
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Чи може роботодавець змінити неповний робочий час на повний робочий час?
Режим роботи – це істотна умова праці. Про зміну істотних умов праці, а саме про скасування неповного робочого часу, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП України). При цьому слід пам’ятати, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі тільки при наявності змін в організації виробництва і праці.

Якщо працівник не погодиться працювати на умовах неповного робочого часу, тоді він має право припинити трудовий договір на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.