You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 31.01.2019

Правове регулювання:
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.

Яка мета прийому працівника на роботу з випробувальним терміном?
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Які є особливості прийому працівника на роботу з випробуванням?
По-перше, умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
По-друге, обов’язково потрібно отримати згоду працівника на випробування. Відсутність такої згоди може кваліфікуватися як порушення законодавства про працю. Якщо працівник не погоджується з пропозицією роботодавця на встановлення випробування, трудовий договір не укладається взагалі або укладається без застосування випробування у випадку зацікавленості роботодавця у цьому працівнику, оскільки встановлення випробування не є обов’язковим, а може бути обумовлене угодою сторін.

Чи поширюється на працівників законодавство про працю?

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Коли неможливо застосовувати випробування при прийомі працівника на роботу?

Випробування не встановлюється при прийомі на роботу:

 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • осіб, обраних на посаду;
 • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітних жінок;
 • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб.    

Випробування не встановлюється також при прийомі на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством ( ст. 26 КЗпП України).

Який строк випробування при прийомі працівника на роботу?

Випробувальний термін при прийомі на роботу становить:

 • не більше трьох місяців – у загальних випадках;
 • не більше одного місяця – для робітників;
 • не більше шести місяців – в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації.

 До строку випробування не зараховуються дні, у які працівник фактично не працював, незалежно від причини (ст. 27 КЗпП України).

Чи потрібно по закінченні випробування видавати спеціальний наказ (розпорядження) про остаточний прийом працівника на роботу?

Видавати спеціальний наказ непотрібно. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що пройшов випробування, і розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Який порядок звільнення працівника, який не пройшов випробування?

У разі встановлення власником, або уповноваженим ним органом, невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Звільнення за результатами випробування оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу. При цьому в наказі і трудовій книжці дається посилання на ст. 28 КЗпП України, а підстава звільнення записується як «за результатами випробування».

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.