You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 19.11.2019

Правове регулювання:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» від 11.02.2019 № 60.

Надміру сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Помилково сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань.

На підставі чого відбувається повернення помилково та/або надміру сплачених податків?

Повернення помилково та/або надміру сплачених податків здійснюється виключно на підставі заяви платника податку поданої до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

Протягом якого строку можна подавати заяву на поверення помилково та/або надміру сплачених податків?

Заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених податків можна подати протягом 1095 днів від дня виникнення переплати чи помилкової сплати податків.

 Яка форма заяви на поверення помилково та/або надміру сплачених податків?

Заява на повернення помилково та/або надміру сплачених податків складається у довільній формі, в якій платник податків зазначає:

  • назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу та його суму;
  • дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);
  • визначити напрям/и перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються: на поточний рахунок платника податку в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно від виду бюджету; у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Яким чином подається заява на поверення помилково та/або надміру сплачених податків?

Заява може бути подана платником до територіального органу ДФС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Чи можна повернути помилково та/або надміру сплачені податки у разі наявності у платника непогашеного податкового боргу?

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

 Який орган здійснює повернення платникові помилково та/або надміру сплачених податків?

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, здійснює Державне казначейство України. Це стосується як податків, сплачених до держбюджету, так і податків, сплачених до місцевих бюджетів

Який строк повернення помилково та/або надміру сплачених податків?

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

                                                                                                                                                       Ірина Марчук, адвокат
Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням правової допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.