You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 02.01.2019

Хто має право проводити допит

 • слідчий чи прокурор.

Дії представника бізнесу

 • ознайомитись з службовим посвідченням слідчого, прокурора. Допит проводиться особисто слідчим, прокурором, який здійснює досудове розслідування, без передоручення проведенню допиту іншій особі.

Місце проведення допиту

 • допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати.

Підстава виклику до слідчого, прокурора

 • повістка про виклик, що вручається особисто, надсилається поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Строк вручення повістки про виклик

 • повістка про виклик або повідомлення про допит вручається не пізніше ніж за три дні до дня, коли особа зобов’язана прибути за викликом;
 • строки можуть бути скорочені у випадках передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, за яким необхідно здійснити процесуальні дії терміново;
 • несвоєчасне отримання повістки про виклик є поважною причиною для неприбуття особи на виклик відповідно до чинного законодавства України.

Дії представника бізнеса

 • перевірити зміст повістки, в якій повинно бути зазначено:
 • прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик;
 • найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку;
 • ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;
 • найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;
 • процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа;
 • час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;
 • процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;
 • наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження;
 • передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення;
 • підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик;
 • відсутність будь-якого з вказаних реквізитів  свідчить про невідповідність повістки чинному законодавству України;
 • слід пам’ятати, що у разі неявки особи до слідчого, прокурора особою, яка належним чином повідомлена та не мала поважних причин для неявки провоохоронці мають право звернутись до слідчого судді з клопотанням про застосування приводу.

Права особи під час проведення допиту

 • отримати роз’яснення прав та інформацію про порядок проведення допиту (допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день);
 • відмовитись від участі в допиті без адвоката;
 • використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті;
 • особи, які беруть участь у допиті, їх адвокати чи представники мають право ставити запитання, що стосуються предмета допиту;
 • викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання;
 • не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування.

Правила поведінки під час допиту

 • перед допитом не приймати заспокійливі засоби та алкоголь;
 • перед початком допиту вимагати повідомити слідчого, прокурора про кримінальне провадження в межах якого буде проводитись слідча дія, уточнити свій процесуальний статус (якщо статус є невідомим). Оскільки особа в статусі підозрюваного, обвинуваченого має право відмовитись від надання жодних свідчень і не несе за це відповідальність;
 • якщо під час допиту слідчий, прокурор розмовляє без поваги, то слід попросити припинити такі дії, оскільки це розцінюється як психологічний тиск та порушення етичних норм, про що допитуваний фіксує в протоколі допиту;
 • у разі пропозиції слідчого, прокурора «поговорити без протоколу» слід пам’ятати, що дані дії направлені на розслаблення допитуваного, створення невимушеної атмосфери з метою отримати необхідну інформацію, яка в результаті буде занесена до протоколу обшуку;
 • під час допиту не слід зі слідчим, прокурором вести бесіди, дискусії на теми, що не стосуються кримінального провадження;
 • слідкувати за дослівним відображенням всіх запитань та відповідей в протоколі допиту;
 • на питання слідчого, прокурора слід відповідати конкретно та стисло. Якщо допитуваний не знає відповіді на питання чи не пам’ятає – про це обов’язково потрібно повідомити («не пам’ятаю», «якщо я не помиляюсь», «приблизно…»), а не ухилятись від відповіді;
 • допитуваний має право не давати покази лише у випадку, коли вони не стосуються обставин справи та предмету розслідування;
 • уважно ознайомитися з протоколом допиту і лише потім його підписувати. Якщо свідчення відображенні некоректно, то в даному випадку слід вимагати у слідчого, прокурора виправлення показань, а у разі їх відмови – власноручно зафіксувати зауваження до протоколу допиту. Проконтролювати, щоб в протоколі не залишалось порожніх рядків.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.