You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 02.01.2019

Хто має право на обшук

 • слідчий чи прокурор.

Дії представника бізнесу

 • перевірити службове посвідчення;
 • співставити дані, що зазначені в ухвалі суду та у службовому посвідченні;
 • якщо обшук нагаються провести особи, що не зазначені в ухвалі суду потрібно зафіксувати порушення законодавства в зауваженнях до протоколу обшуку.

Підстава проведення обшуку

 • ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку;
 • без ухвали суду обшук проводиться при невідкладних обставинах, які пов’язані із врятуванням життя людини та майна чи з переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Дії представника бізнесу

 • перевірити ухвалу суду, що повинна містити відомості про:
 • термін дії  – не більше ніж 1 місяць з дня постановлення ухвали;
 • вказівка адреси приміщення та його власника;
 • конкретна вказівка на речі, документи для яких проводится обшук;
 • прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
 • ü положення закону, на підставі якого постановляється ухвала.
 •  викликаємо поліцію та не допускаємо до обшуку, якщо немає ухвали суду. 

Права бізнесу під час проведення обшуку

 • ознайомитись з оригіналом та отримати копію ухвали суду;
 • заявляти клопотання про залучення адвоката, що може бути залучений на будь-якій стадії проведення обшуку;
 • проводити відеофіксацію обшуку;
 • робити заяви, що підлягають внесенню до протоколу обшуку;
 • вносити письмові зауважень до протоколу обшуку;
 • отримувати другий примірник протоколу обшуку із доданим до нього описом цінних речей та документів.

 Права правоохоронних органів

 • відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа присутня при обшуку відмовляється;
 • заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність;
 • залучати спеціаліста для виготовлення фотокопій;
 • проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження;
 • провести обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку.

Поведінка під час проведення обшуку

 • не здійснювати перешкоджання правооохоронним органам у проведенні обшуку, оскільки це позбавляє ефективно захистити свої права та може призвети до кримінальної відповільності. Основне завдання – активна участь під час проведення обшуку та фіксація всіх порушень;
 • не давати будь-які усні або письмові пояснення, що не стосуються безпосередньо предмета обшуку;
 • висловити пропозицію проводити обшук організовано, а не одночасний обшук всього приміщення. Мета – перешкоджання “підкидання” речей, документів і т.д.
 • заперечувати у разі, коли слідчий, прокурор намагається працівників підприємства зібрати в одному приміщенні, оскільки кожен працівник на своєму робочому місці може стати додатковим свідком під час проведення обшуку;
 • залучити дійсно “незаінтересованих” понятих, а не осіб, які можуть бути залежні від правоохоронців. Необхідно попросити понятих пред’явити документи, що засвідчують їх особу і зафіксувати всі дані. У разі відсутності таких документів або розуміння, що слідчий прийшов зі своїми “понятими” необхідно письмово вимагати заміни понятих. Поняті повинні бути присутні протягом всього періоду проведення обшуку, а неформально під час вручення ухвали суду;
 • робити голосові акценти на порушення з боку правоохоронних органів під час відеофіксації та висловлювати вимоги припинити незаконні дії;
 • залучити зауваження до протоколу обшуку із вказівкою “усі зауваження оформлені на окремих аркушах, що додаються до цього протоколу”;
 • вимагати детального опису, пакуванню та фіксації в протоколі обшуку цінних речей і документів, які вилучаються;
 • ознайомитись з текстом протоколу обшуку перед його підписом. Не слід відмовлятись від підпису протоколу обшуку, оскільки в даному випадку примірник протоколу не надається.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.