You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 29.01.2019

Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Правове регулювання:

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ.
ЗУ «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-ХІV.
Постанова КМУ «Про затвердження типового договору оренду землі» від 03.03.2004 № 220.

Указ ПУ «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 №92/2002.

Хто може бути орендарем земельних ділянок?

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

В якій формі укладається договір оренди землі?

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена Кабінетом Міністрів України.

Які істотні умови договору оренди землі?

Істотними умовами договору оренди землі є:

  •  об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
  •  строк дії договору оренди;
  •  орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови.

Які наслідки відсутності істотних умов в договорі оренди землі?

За відсутності згоди сторін за усіма істотними умовами договір вважається неукладеними.

Який мінімальний розмір орендної плати, встановлений чинним законодавством України?

Розмір орендної плати повинен бути не менше 3% визначеної відповідно до законодавства  вартості  земельної ділянки, земельної частки (паю) (Указ ПУ «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 № 92/2002).

На який строк можна орендувати земельну ділянку?

Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років (ч. 4 ст. 84 Земельний кодекс України).

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років (абз. 3 ст.19 ЗУ «Про оренду землі»).

При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації (абз. 4 ст.19 ЗУ «Про оренду землі»).

Чи може право оренди земельної ділянки відчужуватись, передаватись у заставу, спадщину, вноситись до статного капіталу?

Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної ділянки – на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом.

Чи можливо передати земельну ділянку в суборенду?

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом). Якщо протягом одного місяця орендодавець не надсилає письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації (ст. 8 ЗУ «Про оренду землі»).

З якого моменту земельна ділянка за договором оренди вважається переданою орендареві?

Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом. Тобто у орендаря виникає право користування землею не з моменту підписання договору оренди землі, а з моменту державної реєстрації права оренди.

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.