You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 26.09.2019

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦК України).

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (далі – ГК України).

Що таке контрактація сільськогосподарської продукції?

Контрактація сільськогосподарської продукції являє собою особливий вид розміщення державного замовлення та здійснення публічних закупівель. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, що передбачені договором, а контрактант зобов’язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти і оплатити її.

Хто може бути сторонами договору контрактації сільськогосподарської продукції?
Однією із сторін договору контрактації сільськогосподарської продукції є виробник відповідної продукції. Cтатті 272–273 ГК України не містять жодних вимог до форми власності або організаційно-правової форми виробника сільськогосподарської продукції, а відповідно можна зробити висновок, що право на укладення договору має будь-який виробник такої продукції.

Щодо іншої сторони договору, а саме контрактанта, то існують певні розбіжності у правовому регулюванні. Так, ст. 713 ЦК України на відміну від ст. 272 ГК України не уточняє статус контрактанта, тобто цією стороною може виступати будь-яка фізична або юридична особа, оскільки жодних обмежень щодо цього ЦК України не встановлено. Однак, згідно ст. 272 ГК України чітко зазначено, що контрактантом є державний замовник в особі заготівельного (закупівельного) або переробного підприємства чи організації.

Що є предметом договору контрактації сільськогосподарської продукції?
Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція. Визначення поняття «сільськогосподарська продукція» наведене в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України». При укладенні договору сторони можуть передбачити передання частини продукції у переробленому вигляді.

Які відмінні риси має договір контрактації сільськогосподарської продукції?
Мета укладення договорів контрактації – задоволення суспільних і державних потреб у сільськогосподарській продукції, здійснення її закупівлі для подальшої переробки або заготівлі. Однак, на відміну від процедури публічних закупівель, договір контрактації укладається щодо сільськогосподарської продукції, яка має бути поставлена (вирощена, вироблена) у майбутньому, тобто на момент укладення договору вона фактично відсутня.

Чи встановлені чинним законодавством України вимоги до договору контрактації сільськогосподарської продукції?
Згідно ч. 3 ст. 272 ГК України у договорах контрактації сільськогосподарської продукції повинні передбачатися:

  • види продукції (асортимент), номер національного стандарту або технічних умов, гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин;
  • кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у виробника;
  • ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови доставки, строки здавання-приймання продукції;
  • обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства;
  • взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання ними умов договору;
  • інші умови, передбачені Типовим договором контрактації сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Чи встановлені вимоги до виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції?
Стаття 273 ГК України встановлює особливі вимоги до виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції, а саме виробник повинен не пізніш як за п’ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, і погодити календарний графік її здачі. При цьому контрактант, у свою чергу, зобов’язаний прийняти від виробника всю пред’явлену ним продукцію на умовах, передбачених у договорі. Нестандартну продукцію, яка швидко псується, придатну для використання у свіжому або переробленому вигляді, і стандартну продукцію, яка швидко псується, що здається понад обсяги, передбачені договором, контрактант приймає за цінами й на умовах, що погоджені сторонами.

 

                                                                                                                                                             Ірина Марчук, адвокат
Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.